حس سبز

حس رویا گونه ی من از زندگی

ترجمه ی ترانه:LEGENDARY LOVERS,ترانه ای از KATTY PERRY

Under a silver moon, tropical temperature

زیر ماه نقره ای، هوای گرم

I feel my load is blue, come closer

حس میکنم بارم افسردگیه، نزدیک تر بیا

I want your energy, I want your aura

من انرژی تو رو میخوام، من تشعشعاتت رو میخوام

You are my destiny, my mantra

تو تقدیر منی، دعای من

Never knew I could see something 

 so clearly looking through my third eye

هیچ وقت نمیدونستم میتونی چیزی رو به این وضوح از طریق  

چشم سومم ببینم

Never knew karma could be 

 so rewarding and bring me to your life

هیچ وقت نمیدونستم سرنوشت میتونه اینقدر پاداش دهنده باشه  

و تو رو به زندگی من بیاره

Maybe this is the beginning of something so magical, tonight

شاید این شروع یه چیز جادویی باشه، امشب

Take me down to the river

منو به رودخانه ببر

Underneath the blood on sun

زیر خون خورشید

Say my name like a scripture

اسمم رو بگو مثل یه کتاب آسمانی

Keep my heart beating like a drum

قبلم رو مثل یه طبل به تپش بنداز

Legendary lovers, we could be legendary

عاشق های افسانه ای، میتونیم افسانه ای باشیم

Legendary lovers, we should be legendary

عاشق های افسانه ای، باید افسانه ای باشیم

Go down in history

در تاریخ میریم

Go down together, into infinity, forever

با هم میریم، به ابدیت تا همیشه

You clear your path to right

تو راهت رو به راست هدایت میکنی

You blushing to the end

تا انتها خجالت میکشی

Anything for your love, a ride or die

هرچیزی برای عشق تو، یه سواری یا مرگ

Never knew I could see something 

 so clearly looking through my third eye

هیچ وقت نمیدونستم میتونی چیزی رو به این وضوح از طریق  

چشم سومم ببینم

Never knew karma could be 

 so rewarding and bring me to your life

هیچ وقت نمیدونستم سرنوشت میتونه اینقدر پاداش دهنده باشه  

و تو رو به زندگی من بیاره

Maybe this is the beginning of something so magical, tonight

شاید این شروع یه چیز جادویی باشه، امشب

Take me down to the river

منو به رودخانه ببر

Underneath the blood on sun

زیر خون خورشید

Say my name like a scripture

اسمم رو بگو مثل یه کتاب آسمانی

Keep my heart beating like a drum

قبلم رو مثل یه طبل به تپش بنداز

Legendary lovers, we could be legendary

عاشق های افسانه ای، میتونیم افسانه ای باشیم

Legendary lovers, we should be legendary

عاشق های افسانه ای، باید افسانه ای باشیم

Take me down to the river

منو به رودخانه ببر

Underneath the blood on sun

زیر خون خورشید

Say my name like a scripture

اسمم رو بگو مثل یه کتاب آسمانی

Keep my heart beating like a drum

قبلم رو مثل یه طبل به تپش بنداز

Legendary lovers, we could be legendary

عاشق های افسانه ای، میتونیم افسانه ای باشیم

Legendary lovers, we should be legendary

عاشق های افسانه ای، باید افسانه ای باشیم 

 

 *برای دونستن بیشتر از کتی,اینجا کلیک کنین. 

 *یه جوریه! 

 *زیاد ازش خوشم نمی یاد! 

 *امسال خیلی سعی کرده خواص رو هم جذب کنه!تا حدودی موفق 

بوده! 

 *با راسل برند(2 تا دیوونه ی عجیب و غریب که کاملا به هم می یان!) 

ازدواج کرده بود و 1 سال بعد,طلاق! 

 *راسل برند کمدین رو که می شناسین؟ 

 *دعوای شدید داشته تو این مدت با تیلور سویفت!

+ نوشته شده در شنبه 16 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 12:07 ق.ظ توسط حس سبز | 1 نظر